Ga naar Index

Veiligheid in email verzenden


Alternatieve manier van beveiliging
Alternatieve manier van beveiliging

Toen wij met Mailgarant begonnen was de eerste gedachte: “Ik wil zeker weten dat de email is aangekomen”. De volgende gedachte was: “en het is ook handig om te weten of de email gelezen is”. Tot slot de wens: “en de inhoud van de email mag niet te veranderen zijn”.

Hiermee was de eerste aanzet gemaakt. Op basis van deze wensen zijn we tot aangetekende email gekomen. Heel zeker, integer en betrouwbaar met garanties voor de bezorging en de inhoudelijke integriteit van het bericht. Bovendien worden de e-mails 7 jaar bewaard in de Cloud, dus is er geen kans op mails kwijt raken of per ongeluk de inbox te goed opschonen. In de wet is inmiddels ook geregeld dat aangetekende email dezelfde juridische zekerheid geeft als een aangetekende brief, dus dik voor elkaar zou je zeggen.

Datalekken

Inmiddels is de nieuwe realiteit dat iedereen zich zorgen maakt over datalekken. Heeft Mailgarant daar ook een goed antwoord op? Dit jaar komt Mailgarant met Secumail op de markt, een nieuwe dienst die is gebaseerd op het principe van een beveiligde verbinding tussen mailservers.

Sleutel kwijt

Om email verzenden veilig te maken wordt op dit moment vaak de oplossing gezocht in het versleutelen van het bericht zelf. Groot probleem hiermee is dat de ontvanger het bericht niet zomaar kan lezen en de verzender niet eenvoudig een bericht kan versturen. Vooral wanneer je buiten je eigen professionele kring een email moet versturen, bijvoorbeeld direct met consumenten, loop je snel aan tegen de beperkingen van versleuteling van het email bericht. Simpelweg omdat de ontvanger nog geen sleutel met jou heeft uitgewisseld. Om hier omheen te komen wordt vaak gekozen om berichten in een beveiligde omgeving klaar te zetten voor de ontvanger. Vervolgens stuur je een bericht naar de ontvanger dat er informatie klaar staat en dat hij die kan gaan ophalen al dan niet met een tijdelijk wachtwoord en eventuele SMS code.

Geen moeite doen

Dit werkt niet voor informatie waar de ontvanger geen moeite voor wil doen om op te halen. Juist bij een aangetekende brief wil de ontvanger vaak geen moeite doen. Ook wil een medisch specialist geen 50 berichten per week moeten ophalen met allemaal een eigen instructie en gebruiksaanwijzing. Kortom, vaak is het wenselijk dat de informatie meteen leesbaar is want anders komt het niet over. Het belang van een direct leesbaar email bericht ontvangen is dus groot. Daarnaast is het willen emailen aan iedereen, ook aan tijdelijke relaties of eenmalige relaties veel gevraagd.

Beveiligde verbinding

De oplossing die Secumail hiervoor heeft is verzenden via een beveiligde verbinding. Voordat het emailbericht wordt verstuurd gaan we na of er een beveiligde verbinding tot stand kan komen tussen de mailservers. Als dit het geval is, wordt het email bericht verstuurd, zo niet dan krijgt de verzender een bericht dat de email wegens onveiligheid niet bezorgd is.

Kan ik je helpen

Wij zijn op zoek naar jouw emails om te helpen met het beveiligen van de verzending én het garanderen van de bezorging. Veiligheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn hierbij begrippen die vaak door elkaar heen lopen. Zoals je wel aanvoelt zijn aangetekende email met gegarandeerde bezorging en veilige email met alleen bezorging als het veilig is soms elkaar tegenpolen. Vragen zoals “Is de identiteit van de verzender en ontvanger vastgesteld? Is het bericht betrouwbaar? Heeft er niemand kunnen meelezen? Kan de email niet kwijt raken? Is de datum en het tijdstip van verzending en ondertekening niet vervalst? Zit er geen gevaarlijke link in het bericht?” houden ons dagelijks bezig. Jou ook? Wellicht kunnen we dan wat voor jou betekenen. Voor meer informatie kan je terecht op www.secumail.nl.


Goede informatie? Deel het!